Translate

Bộ quy tắc đạo đức của HTBROS

0 bình luận   560 lượt xem


Đối với khách hàng • Luôn chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho khách hàng tùy theo khả năng và sự phán đoán chi tiết của mình, không để khách hàng chịu bất công. • Mang đến cho khách hàng sản phẩm với chất lượng tốt nhất so với tài chính mà họ bỏ ra. • Giữ thái độ kính trọng và thân thiện khi giao tiếp, làm việc với khách hàng. Đối với xã hội • Không sản xuất phần mềm độc hại, mang nội dung quấy rối, vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội, làm phương hại đến lợi ích của người khác, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ. • Không làm điều xấu.

Đối với công việc • Không thực hiện những công việc nằm ngoài khả năng và nguồn lực của mình, các công việc cần được những người chuyên nghiệp thực hiện chúng. • Tuyệt đối giữ bí mật những thông tin có được trong quá trình làm việc, trừ khi có nghĩa vụ cung cấp thông tin. • Hoàn thành tốt mọi công việc được giao, để tâm đến những việc liên quan đến mình với tinh thân trách nhiệm tuyệt đối. Đối với chính mình • Không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, thái độ làm việc chuyên nghiệp và tận tụy. • Nắm được mục đích khi thực hiện bất kỳ công việc gì. Đối với đồng nghiệp • Luôn thân ái, giúp đỡ đồng nghiệp với sự trung thực, thiện chí. • Nếu xảy ra bất đồng quan điểm, cần nêu ý kiến trên tinh thần xây dựng. • Vui mừng trước thành công của đồng nghiệp. • Sẵn sàng truyền đạt cho họ những nguyên lý, những bài học truyền miệng và tất cả vốn hiểu biết giúp họ làm tốt hơn công việc của mình. Đối với công ty • Tuyệt đối trung thành với công ty. • Không thực hiện những hành vi làm phương hại đến lợi ích công ty. • Sẵn sàng đấu tranh với những hành vi xấu, hành vi tư lợi làm xâm hại đến lợi ích công ty. • Không ngừng cải tiến sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu, uy tín của công ty. Hà Nội, ngày 21/12/2016

Bình luận